Vítejte na stránkách věnované životům Za Zrcadlem

Prastará hermetická tradice praví, že každý z nás dostal při narození do vínku určité dary z nebeských sfér. Říkáme jim lidské vlastnosti. Tyto dary vnímáme různě, nejčastěji je popisujeme jako negativní nebo pozitivní, z duchovního vhledu jako andělské (ctnosti) a démonské (neřesti). Každý z nás byl bohatě takto obdarován, přestože se možná na venek snažíme tvářit, že žádné výrazné negativní vlastnosti nemáme, ale opak je pravdou. To jediné co s těmito dary lze udělat, je naučit se je co nejdříve rozpoznat, ovládnout a zacházet s nimi svědomitě. Jednoduše řečeno, my bychom měli ovládat své vlastnosti, nikoliv ony nás. Hluboké sebepoznání je bezesporu alfou a omegou veškeré duchovní praxe i osobnostního rozvoje. Technika kvantové regresní terapie je pomocníkem, jak dojít k  uvědomění si sebe sama, začít se poznávat a pracovat na své introspekci a kultivaci charakteru. Je třeba pochopit, proč zažíváme to, co zažíváme, a přijmout fakt, že v každé emoční nepříjemnosti, je skrytý nějaký dosud nezpracovaný aspekt naší osobnosti. Pokud soustavnou prací na sobě jednoho dne dojdeme k osvobození, posunutí se k našim cílům a už nás nic z vnějšího světa nerozladí a nepřekvapí..