Zabývám se osobnostním růstem, transformací osobnosti, hermetismem, prací s energií v kvantovém poli a lymfatickým systémem. Pomocí technik, které používám vám pomůžu posunout váš duchovní, osobní i profesní život přesně tam, kde si jej přejete mít.

Od dětství jsem vnímala, že život není jenom to co vidíme a žijeme, že je něco, co nás mnohonásobně převyšuje. Důležitý milník v mém životě byla kniha Raymonda Moodyho Život po životě, kterou mi ve čtrnácti letech dala přečíst má babička a tím se odstartovala touha zjistit, co se děje po smrti, proč tu vlastně jsme, kam směřujeme, jaký je důvod našeho bytí, atd.. Cesta a hledání odpovědí na tyto otázky byla velice dlouhá. Během těchto let hledání, jsem prošla zasvěcením do technik Reiki, Kineziologií, práce s kyvadlem, s kvantovou vlnou, NLP v Business Academy Network, výcvikem v hypnoterapii, osobnostním rozvojem, výukou Kvantové regresní terapie Libora Smetany, technikou THUIK neboli technika hlubokého uvědomění, introspekce a kultivace charakteru také od Libora Smetany a akreditovaným tréninkem koučovacích technik a metod v CoachVille Europe.

Prastará hermetická tradice praví, že každý z nás dostal při narození do vínku určité dary z nebeských sfér. Říkáme jim lidské vlastnosti. Tyto dary vnímáme různě, nejčastěji je popisujeme jako negativní nebo pozitivní. Každý z nás byl bohatě takto obdarován a i když se na venek snažíme tvářit, že žádné výrazné negativní vlastnosti nemáme, opak je pravdou. To jediné co s těmito dary lze udělat, je naučit se je co nejdříve rozpoznat, ovládnout a zacházet s nimi svědomitě. Jednoduše řečeno, my bychom měli ovládat své vlastnosti, nikoliv ony nás. Hluboké sebepoznání je bezesporu alfou a omegou veškeré duchovní praxe i osobnostního rozvoje. 

Techniky, se kterými pracuji jsou pomocníkem, jak dojít k uvědomění si sebe sama, začít se poznávat a pracovat na své introspekci a kultivaci charakteru. Je třeba pochopit, proč zažíváme to, co zažíváme, a přijmout fakt, že v každé emoční nepříjemnosti, je skrytý nějaký dosud nezpracovaný aspekt naší osobnosti. Soustavnou prací na sobě, jednoho dne dojdeme k osvobození, posunutí se k našim cílům a už nás nic z vnějšího světa nerozladí a nepřekvapí..