Kvantová regresní terapie

KRT je forma terapie, která se snaží odhalit a rozluštit bloky a traumata v minulosti, které ovlivňují současné chování a myšlení. Tato technika se používá k tomu, aby se klient vrátil v čase, objevil a vyléčil minulá traumata, která ovlivňují jeho současný stav. Během regrese může klient získat větší porozumění svému chování a rozhodnutí.

Díky této technice můžeme pochopit, zpracovat události a situace, které se nám v minulosti staly nebo se stále opakují a mají negativní vliv na náš život. Můžeme také vyřešit jakékoliv fyzické, psychické nebo emoční problémy, různé strachy, fóbie, panické ataky, úzkosti, partnerské problémy, potíže s početím, problémy s dětmi, sociální potíže, vyrovnání se s úmrtím blízkých.... nebo třeba nadváha, najít příčinu poruchy příjmu potravy v podstatě cokoliv. Při terapii je nutné dojít k pochopení, jakmile se tak stane, problém je vyřešen.

Je to hledání příčiny, zkoumání souvislostí s momentální situací a docílení pochopení. Díky KRT jsme schopni rozpomenout se na důležité okamžiky v současném nebo v jiných životech a tak přicházet na bloky, příčiny našich problémů, ale také na naše schopnosti a talenty.

Spousta z nás si klade otázky ... kdo jsem? Proč jsem zde? Odkud přicházím? Jaký je účel mé existence? Kam jdu? Jaký smysl má můj život? Proč se mi to, či ono stále děje dokola, jak z té situace ven, atd. Je to nekonečné množství otázek a na všechny chceme najít odpověď¨.  K tomu nám může dopomoct tato technika.

Jak terapie probíhá:

Před naším setkáním vás budu informovat e-mailem, jak se připravit. Celá terapie trvá přibližně 3-4h, může trvat déle nebo kratší dobu, je to individuální. Sebou si přinesete cca 5 otázek a během úvodního rozhovoru si probereme témata, která chcete řešit. Důležité je mít důvěru v samotný proces, uvolnit se a otevřít se.

V další fázi se věnujeme komunikaci s vaším Vyšším Vědomím. Položíte se na pohovku, přikryji vás dekou. Pomocí relaxační techniky, vás uvedu do stavu hlubokého uvolnění, do hladiny Théta, abychom mohli pracovat s vaším podvědomím. Hladina Théta je naprosto přirozený stav, který všichni zažíváme těsně před usnutím. Vy, celý průběh regrese vnímáte, slyšíte můj hlas, uvědomujete si kde jste, co se s vámi děje a komunikujete. Cítíte se uvolněně a velice příjemně.

KRT je oproti jiným technikám bezpečná, nejhorší, co se vám může stát je, že se nikam nedostanete, tím myslím, že z nějakého důvodu se nedokážete uvolnit a dovolit si ponořit se do hlubšího stavu vědomí.

Není třeba situaci v regresi procházet opakovaně, k pochopení většinou stačí projít děj jen jednou. Současně je možné během terapie zmírnit či vypnout jakékoliv negativní pocity, které by se mohly projevit, např. strach z výšek, z vody....apod.

Pro klienty, kteří z nějakého důvodu nemohou podstoupit regresi...berou psychofarmaka, mají obavy apod. je možnost zástupné regrese.

Zástupnou regresi používám také při práci s dětmi, při komunikaci a léčení zvířat.

Používám techniku KVANTOVÉ REGRESNÍ TERAPIE, kterou vyvinula Dolores Cannon a rozšířil o další nové poznatky Libor Smetana, jehož jsem žákem.

V případě, že si nejste jisti, zda je tato technika pro vás vhodná, chcete se podrobněji doptat na bližší informace nebo upřednostňujete nejdříve osobní kontakt, můžete si domluvit konzultaci osobní nebo online.

Cena konzultace je 500,- Kč, v případě následné regrese, je tato částka stržena z celkové ceny terapie.

Během regrese pořizuji audio nahrávku v mp3, která slouží k připomenutí si celého průběhu regrese. 

Tyto obrázky si vložte do paměti, při regresi je potřeba si na ně vzpomenout...


Pro objednání použijte formulář napište i své telefonní číslo, budu vás kontaktovat s termínem a dalšími instrukcemi.